Nhận diện văn học Thăng Long – Hà Nội mười thế kỷ

Nhận diện văn học Thăng Long – Hà Nội mười thế kỷ Thứ tư, 23 Tháng 3 2011 09:28 Cuốn sách Gương mặt văn học Thăng Long (bộ mới) do GS Nguyễn Huệ Chi chủ biên trong vòng ba năm qua, vừa được Nxb. Hà Nội công bố vào tháng 9-2010, tới nay đã nhận … Tiếp tục đọc