Filoli Garden – Photograph by Ngô thị Thanh

Filoli Garden Photograph by Ngô thị Thanh Filoli Garden – Located 30 miles south of San Francisco, Filoli is an historic site of the National Trust for Historic Preservation and one of the finest remaining country estates of the early 20th century. >> General Admission  >> Directions – 86 Canada Rd Woodside, CA 94062 >> Explore … Tiếp tục đọc

Dấu Thời gian hình Ngô Thị Thanh

Em kính chúc Thầy một ngày thật vui. Thanh

Em kính chúc Thầy một ngày thật vui. Thanh

Hình Nghệ Thuật Ngô Thị Thanh

Photograph by Ngô Thị Thanh            

Hình nghệ thuật Ngô Thị Thanh

Hình Nghệ Thuật Ngô Thị Thanh

Chiều, Chiều rồi ! hình Thanh Okelley

Hình nghệ thuật Ngô Thị Thanh

HAPPY VALENTINE

Kính Thầy, Gởi đến Thầy với tất cả sự kính yêu và lòng ngưởng phục. Mong thầy luôn được bình yên, vui và khỏe. Em, Thanh

Hình nghệ thuật – Thanh Okelley