Trà Sớm truyện ngắn của Ngô Phan Lưu

TRÀ SỚM NGÔ PHAN LƯU Nghe lời sư Trí trụ trì Hương Trì Tự, tôi ngủ sớm để thức dậy sớm. “Thức dậy sớm, thức trước mặt trời mọc một tiếng đồng hồ, cuộc sống anh sẽ có thay đổi theo chiều hướng tốt.” – Sư Trí khuyên tôi như thế, rồi Sư tiếp: “Vệ … Tiếp tục đọc