PHẠM NGỌC THÁI VỚI NHỮNG TÌNH THƠ ÁO TRẮNG

   PHẠM NGỌC THÁI VỚI NHỮNG TÌNH THƠ ÁO TRẮNG                                                                                                                                         Đình Bồng        Có thể nói “Chùm thơ tình áo trắng” của Phạm Ngọc Thái là một chùm thơ gối đầu … Tiếp tục đọc