CON SUỐI và CHIẾC CẦU TREO

CON SUỐI và CHIẾC CẦU TREO  LÂM CHƯƠNG   Ở đây, cuối tuần là thời gian rỗi việc. Tôi thường cùng một số bạn ngồi lại uống lai rai vài chai bia, nhắc chuyện cũ. Chuyện mới thì ủ ê. Không lấy gì làm phấn khởi. Chuyện chưa đến thì mờ mịt, biết gì mà … Tiếp tục đọc