Tương biệt dạ thơ Huyền Kiêu ( 1915-1995 )

Tương biệt dạ Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề Ý sầu lên vụt tới sao Khuê Quý thay giây phút gần tương biệt Vương vấn người đi với kẻ về Ngồi suốt đêm trường chẳng nói năng Ngậm ngùi chén rượu ánh vầng trăng Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ? Có giống như … Tiếp tục đọc

Tương biệt dạ thơ Huyền Kiêu

Tương biệt dạ     Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề Ý sầu lên vụt tới sao Khuê Quý thay giây phút gần tương biệt Vương vấn người đi với kẻ về Ngồi suốt đêm trường chẳng nói năng Ngậm ngùi chén rượu ánh vầng trăng Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ? Có … Tiếp tục đọc