Tháng Tư thơ Huệ Thu

   Tháng Tư Tháng Tư ơi! Tháng Tư à ! Rạng đông còn tiếng con gà gáy vui Buổi trưa, trời đứng bóng trời Người ta cũng đứng nghẹn lời buổi trưa! Ðó, ngày cuối tháng như mơ Cơn mơ ác mộng không ngờ Việt Nam Kìa ai bày tỏ lòng tham Kìa ai gạt … Tiếp tục đọc

NHỮNG PHÁ CÁCH TÀI TÌNH TRONG THƠ – Huệ Thu

 NHỮNG PHÁ CÁCH TÀI TÌNH TRONG THƠ » Tác giả: huệ thu 1. NHỮNG PHÁ CÁCH TÀI TÌNH TRONG THƠ    Bài Viết Huệ Thu  Thuở Sơ Ðường người ta làm thơ không chú trọng nhiều về luật. Thật ra luật chỉ làm cho người thơ dễ đạt được ý thơ. Thơ hay không hẳn … Tiếp tục đọc

Ích Gì Lưu Lại Mấy Lời Than ! thơ Huệ Thu

Ích Gì Lưu Lại Mấy Lời Than ! Ta là ai, là ai ? Gẫm lại ta Chuyện nương dâu bãi biển Chuyện chuyển núi dời sông ….. Ông cha phá tan giặc Tống Ông cha bình định nguyên mông Dựng ngọn cờ thề dành lại núi sông Máu giặc loang đỏ khé nước sông … Tiếp tục đọc

Xem Hát Bội / Sân Khấu Làng Ta – Mười bài xướng hoạ của Phan Đắc Lữ và Huệ Thu

***** Xem Hát Bội / Sân Khấu Làng Ta Xem Hát Bội  1 Ðầu đình sân khấu dựng từ lâu Ðèn, đuốc, màn, phông rực rỡ màu Trai gái rủ rê ngoài cổng trước Trẻ già í ới mé vườn sau Thanh niên nô nức nghênh phường hát Bô lão lăng xăng rước trống chầu … Tiếp tục đọc

Gửi Theo Cánh Hạc – (Khóc Tri Kỷ) thơ Huệ Thu

Gửi Theo Cánh Hạc – (Khóc Tri Kỷ) 1 Trời đã vào Thu anh ở đâu ? Còn ai ngơ ngẩn chốn giang đầu Con thuyền bến cũ năm canh đợi Dòng lệ Xuân xưa sáu khắc sầu …… Nào kẻ mắc mồi cho cá đớp Ðâu người cất vó để buông câu ? (*) … Tiếp tục đọc