Đọc xong chuyển đi giùm ! – Hồ Huy Mỹ

Đọc xong chuyển đi giùm ! Xin cố gắng chuyển đi làm phước.   Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một người lính đã chết trận tại Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa có thẻ bài ghi rõ họ tên:  NGUYỄN VĨNH LÂN,  số quân: 681137969, loại máu O+.  Nếu ai là thân nhân nói trên xin … Tiếp tục đọc

Vịnh cái Quạt thơ Hồ Xuân Hương

Cái Quạt Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, Duyên em dính dáng tự bao giờ. Chành ra ba góc da còn thiếu, Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa, Mát mặt anh hùng khi tắt gió, Che đầu quân tử lúc sa mưa. Nâng niu ướm hỏi người trong trướng, Phì phạch trong lòng … Tiếp tục đọc