Chiến tranh Việt Trung năm 1984 (1)- Hồ Công Tâm

Chiến tranh Việt Trung năm 1984 (1)   Năm một-chín-tám-tư thất trận Khiến tập đoàn Cộng Sản Việt Nam Cúi đầu ngậm miệng đành cam Ký hàng ước đặng xin làm… thuộc quan!   Nỡ cam phận Nam man Bắc thuộc Cấm quốc dân không được biểu tình Xuống đường phản đối Bắc Kinh Sợ … Tiếp tục đọc

Tòa Án Nhân Dân, công cụ khủng bố của Đảng CSVN

Tòa Án Nhân Dân, công cụ khủng bố của Đảng CSVN Công lý từ lâu lệch cán cân Hòa bình đâu nữa, Đảng vô thần?! Mặt dày khủng bố người yêu nước, Mày dạn a-phù kẻ hại dân! Chính thể độc tài còn thống trị, Phong trào Dân Chủ khó dung thân! Đảng truyền khẩu … Tiếp tục đọc

Tổ Quốc Tri Ân Người tù bất khuất Trương Văn Sương

Tổ Quốc Tri Ân Người tù bất khuất                                        Trương Văn Sương Phục quốc năm xưa Kháng Chiến Quân Trương Văn Sương thọ án chung thân! Người tù sống mãi cùng sông núi, Chiến sĩ thác về với quốc dân! Khắc khoải người đi còn phẫn hận Âm thầm kẻ ở vẫn tri ân Băm … Tiếp tục đọc

ĐẢNG BÁN NƯỚC thơ Hồ Công Tâm

ĐẢNG BÁN NƯỚC * Lính Tầu xâm nhập khắp ba miền Đội lốt công nhân, chúng vượt biên Phục kích quan phòng nơi hiểm địa, Dàn binh chiếm lĩnh đất cao nguyên! “Người anh” nước lớn “chơi” đồng chí! Lãnh đạo “đảng ta” phản tổ tiên! Tham nhũng độc tài vô trách nhiệm, Tập đoàn … Tiếp tục đọc

TRẢ TA SÔNG NÚI DIỆT CỘNG LÀ CỨU QUỐC thơ Hồ Công Tâm

TRẢ TA SÔNG NÚI DIỆT CỘNG LÀ CỨU QUỐC [31]   Trả Ơn Chi Viện   Biên cương lãnh hải cắt dâng Tầu Phản quốc rành rành khó chạy đâu! Cố vấn quan thầy ngồi khạc nhổ, Việt gian Cộng Sản đứng chầu hầu! Nga Tầu chi viện đưa điều kiện, Bắc Việt xâm lăng … Tiếp tục đọc

TRẢ TA SÔNG NÚI ĐÒI LẠI BIỂN ĐÔNG thơ Hồ Công Tâm

                              TRẢ TA SÔNG NÚI ĐÒI LẠI BIỂN ĐÔNG [21]   Mau Mau Giải Thể!   Đảng như con thú giãy tê tê Thần chết lăm le triệu Đảng về Tôn giáo, nhân quyền: hai vấn nạn! Tự do, dân chủ… một nan đề! Đại đồng thế giới còn xa thẳm Địa ngục trần gian … Tiếp tục đọc

TRẢ TA SÔNG NÚI! DIỆT CỘNG LÀ CỨU QUỐC – thơ Hồ Công Tâm

TRẢ TA SÔNG NÚI! DIỆT CỘNG LÀ CỨU QUỐC   [1]   Trả Ta Sông Núi        Bản Giốc, Hoàng Sa giặc chiếm rồi Lòng người như lửa bỏng dầu sôi Nhân dân căm phẫn đòi lên tiếng   Ác đảng tham quyền dám hở môi? Dân tộc Rồng Tiên thề đuổi giặc Việt gian Cộng … Tiếp tục đọc