Đọc KINH VÔ THƯỜNG Của VÕ THẠNH VĂN

Đọc KINH VÔ THƯỜNG Của VÕ THẠNH VĂN Em đi cát bụi có nghe Hồn ta ở lại bến xe đò chiều Em về cát bụi thương yêu Con sông rẽ nhánh sóng triều biển ca Đời nhau mấy ngã đôi ta Tài hoa cát bụi rộng tà huy bay Phận người cát bụi như say Phiêu bồng hát mãi tâm đầy lượng không Mở … Tiếp tục đọc