Chỉnh đốn Đảng hay chọn Dân chủ?

Chỉnh đốn Đảng hay chọn Dân chủ? Đoàn Viết Hoạt Gửi tới BBC từ Hoa Kỳ Cập nhật: 02:47 GMT – thứ ba, 28 tháng 2, 2012 Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay, gần đây có tuyên bố được mọi người chú ý, “Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một … Tiếp tục đọc