Chinh Phụ Ngâm Đoàn thị Điểm

Đoàn thị Điểm Chinh Phụ Ngâm (Chép theo bản của Văn Bình Tôn thất Lương in năm 1950 Sách Giáo Khoa Tân Việt) 1. Thuở Trời Đất nổi cơn gió bụi, Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Xanh kia thăm thẳm tầng trên, Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy. 5. Trống Tràng … Tiếp tục đọc