Nemesis (Nữ Thần Báo Ứng) – Philip Roth

Điểm sách Nemesis (Nữ Thần Báo Ứng) – Philip Roth Tiểu thuyết ngắn Nemesis của Philip Roth kể lại cuộc chiến đấu tuy hào hùng nhưng tuyệt vọng giữa con người chống lại thảm họa không rõ căn nguyên từ đâu tới. Lấy bệnh dịch bại liệt như một ẩn dụ, theo gót Albert Camus … Tiếp tục đọc

Gold Boy, Emerald Girl (Trai Vàng, Gái Ngọc) – Yiyun Li

Gold Boy, Emerald Girl (Trai Vàng, Gái Ngọc) – Yiyun Li Trong tám truyện ngắn và một truyện vừa trong tập Gold Boy, Emerald Girl/Trai Vàng, Gái Ngọc, Yiyun Li đã đưa ra những nhân vật sống động điển hình cho cuộc sống của người dân Trung Quốc hôm nay sống trong những hoàn cảnh … Tiếp tục đọc