Bạch Hóa truyện ngắn Cung Tích Biền

Bạch Hóa » Tác giả: Cung Tích Biền 1. Chương 1 Chiều nào khi mặt trời sắp chôn dưới chân núi chú Sáu cũng mang hai con bò phân tán ra hai nơi góc vườn, chú kéo cho mỗi con một mớ rơm để nhai qua đêm, chú nói như thế này để cà nông … Tiếp tục đọc