HOA CACTUS – Chu Vương Miện

TRẦM TƯ Thơ chu vương mịện

TRẦM TƯ Thơ chu vương mịện –   Bách kế bất như nhàn Xa lộ có chiều đông tây Chiều bắc nam Xe bus xe nhà xe chở hàng Xe hòm & xe tang Cứ coi theo bản đồ in sẵn  Chỉ dẫn mà chạy Xe lửa bên nhà duy nhất Chỉ 2 chiều bắc … Tiếp tục đọc

27. NHÂN cvm

27. NHÂN cvm – người miền này người miền kia xứ giầu xứ nghèo xã hội trình độ khác nhau mức thu nhập o đồng đều ý thức hệ khác nhau thế là phải đánh nhau – người có vui có buồn chuồn chuồn khi bay khi đậu sáo sậu có khi hát có khi … Tiếp tục đọc

1.CHUM THO 1.CHÙM THƠ Châu Kỷ Hà

1.CHUM THO 1.CHÙM THƠ Châu Kỷ Hà – kon cưo sửa zâu zâu kon câu nằm nhai kỏ kon wo’ cưay coq ruq kon kim kao ko’ hót – kon gà mở wo’ wo’c kon koc nhẩy chôi thầy laq hớt wuo’c kon kuo’c gọi hè – kon ku’ trên cành cao kon nai đaq … Tiếp tục đọc

2 ĐỨA ĐIÊN – 2 [HAI] – 4/30 – Chu Vương Miện

2 ĐỨA ĐIÊN chu vương miện – thề ngày xưa thì nhớ thề bây giờ mau quên ? ờ ra 2 đứa điên ? – thằng tỉnh ngụ nơi này kẻ điên ngụ nơi đó giống y cá trong rọ – mùa xuân hoa đào mùa thu hoa cúc thư cho em chờ khô dấu … Tiếp tục đọc

Dịch Thuỷ thơ chuvươngmiện

Dịch Thuỷ thơ chuvươngmiện * em chả phải Kinh Kha sang Dịch Thuỷ ? anh chả là Cao Tiệm Ly lại trụ dây ? thì ra hai đưá là giả cả 7 nước diễn trò Chiến Quốc quay khi không thượng hạ nhà Tần cả qua Nhạn Môn Quan chiếc ải đi đầy dông qua … Tiếp tục đọc

CẢNH THƠ cvm

CẢNH THƠ cvm – ngoài trời tuyết đổ thi nhân qua cầu gỗ bên cạnh dẫn con lừa nhà nhà đều đóng cửa người lừa đi vất vả gió lùa cây tơi tả trời tuyết mù mù o 1 quán xá người lạnh  lừa đi o nổi mới chớm đông vừa trưa đã tối – … Tiếp tục đọc

BẾN TẦN HOÀI [Đ.M] thơ chu vương miện

BẾN TẦN HOÀI [Đ.M] thơ chu vương miện *   Đỗ mục đi ngang rơi nước mắt toàn là rác rưởi dạt mênh mông nam nhi chết tiệt tìm không thấy toàn là nhi nữ má môi hồng trách chi nứơc mất nhà tan nát lang bạt quê người kiếm cháo cơm rượu qua cuống … Tiếp tục đọc

LÀM THƠ LÀ LÀM THƠ — cvm

LÀM THƠ LÀ LÀM THƠ cvm – đi cày là đi cày o có hồn thi sĩ viết lắm chỉ to tay ? – thơ chỉ vài dòng vài câu mà ngàn năm sau vẫn còn bât tử – ngồi uống rượu với chó người ngồi trên ghế chó ngồi trên đất đối ẩm người … Tiếp tục đọc

THI 9 XU TRẦN VẤN LỆ Chu Vương Miện

THI 9 XU TRẦN VẤN LỆ Chu Vương Miện – hôm trước mạo muội làm 1 bài thơ xưng tụng cụ Tản Đà là Thi Đồng 1 đồng là 10 hào ” Hào ngang với Cắc “ do tiếng Qủang Đông gọi Hào là Giác đều có nghĩa là 10 xu Thi Đồng có nghĩa … Tiếp tục đọc