NỖI LÒNG TAM NGUYÊN – Thơ Chu Vương Miện

NỖI LÒNG TAM NGUYÊN Thơ Chu Vương Miện – “ Gửi Anh Cung Tích Biền “ Nào tiểu khoa đại khoa Đứng đầu cả Tổng đốc 3 tỉnh Sơn Hưng Tuyên Giờ bó tay dưới quyền quản chế Của tri huyện Hưng Yên Lê Hoan Tay em cuả Kinh Lược Sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao … Tiếp tục đọc

THƠ VĂN “ TRUNG SĨ * “ QUẦN – Chu Vương Miện

THƠ VĂN “ TRUNG SĨ * “ QUẦN Chu Vương Miện – Ông nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta Vẫn ở trong biên chế Vẫn được hưởng tiêu chuẩn  Lương thực nhu yếu phẩm  hàng tháng Ngồi mát ăn bát vàng “ khỏi làm gì sất cả “ Cứ tà tà sáng đi … Tiếp tục đọc

THI 10 XU BẠCH CƯ DỊ – Thơ Chu Vương Miện

THI 10 XU BẠCH CƯ DỊ Thơ Chu Vương Miện – Thọ trên 6 bó Khi o bị biếm đi mần Tư Mã Giang Châu Lý do vì bất đồng chính kiến Trên cần cổ khỏi mang gông 2 cổ tay miễn mang cùm và 2 cổ chân khỏi xiềng theo sau có 2 ngừơi … Tiếp tục đọc

HOA THUỶ TIÊN – Hình của Chu Vương Miện

ONLY NÓI PHÉT Thơ chu vương miện

ONLY NÓI PHÉT Thơ chu vương miện – 0 , 1 viên đạn 0, 1 khẩu súng 1 đồng 1 chữ lận lưng Cũng o có nốt 45 năm toàn nói phét nói lác Nói phếch tấu nói dốc noí khoác Nói cho đỡ mỏi miệng Đỡ cơn nghiền “ Như chó sủa ma “ … Tiếp tục đọc

LẠI NÔ LỆ Thơ chu vương miện

LẠI NÔ LỆ Thơ chu vương miện – “ mọi hình thái nô lệ đều khốn nạn , nhưng cái khốn nạn nhất trong các cái khốn nạn là nô lệ tư tưởng , trích lời dẫn của giáo sư Lữ Hồ in nơi bìa sau cuốn Quốc Văn Dản Dị  xuất bản năm 1968 … Tiếp tục đọc

SỬ NÔ Thơ chu vương miện

SỬ NÔ Thơ chu vương miện – Sử là sự tích Nô là nô đùa “ cười cợt o nghiêm túc “ Thời xửa xưa quan ngự sử & các quan Luân phiên đàn hạc nhà vua “ vì phạm lỗi , phạm tội , hôn quân “ Thì nhà vua chỉ cừơi ruồi và … Tiếp tục đọc

DÃ BIỆT SƠN NÚI Thơ chu vương miện

DÃ BIỆT SƠN NÚI Thơ chu vương miện – “ tôi dòm đời khi tuổi sắp 20 Dòm tới dòm lui cũng chỉ ngậm ngùi Những ngừơi đi trước sầu mang nặng Những ngừời đi sau sầu chưa nguôi ? Thơ Sao Trên Rừng “ –   Giữa khoảng năm 57-58 ở thủ đô Sài … Tiếp tục đọc

THỜI CÂU TIỄN Thơ chu vương miện

THỜI CÂU TIỄN Thơ chu vương miện – 10 năm nằm gai nếm quả cật Việt Vương Câu Tiễn quá hận Ngoài ngày ngày chăn ngựa Đêm đêm ngủ nằm dưới đất Lại còn phải bưng bô hốt cứt & nếm cứt Ngô Phù Sai Giờ đại công cáo thành Giang sơn thu về 1 … Tiếp tục đọc

SỬ NÔ Thơ chu vương miện

SỬ NÔ Thơ chu vương miện – Sử là sự tích Nô là nô đùa “ cười cợt o nghiêm túc “ Thời xửa xưa quan ngự sử & các quan Luân phiên đàn hạc nhà vua “ vì phạm lỗi , phạm tội , hôn quân “ Thì nhà vua chỉ cừơi ruồi và … Tiếp tục đọc