ONLY NÓI PHÉT Thơ chu vương miện

ONLY NÓI PHÉT Thơ chu vương miện – 0 , 1 viên đạn 0, 1 khẩu súng 1 đồng 1 chữ lận lưng Cũng o có nốt 45 năm toàn nói phét nói lác Nói phếch tấu nói dốc noí khoác Nói cho đỡ mỏi miệng Đỡ cơn nghiền “ Như chó sủa ma “ … Tiếp tục đọc

LẠI NÔ LỆ Thơ chu vương miện

LẠI NÔ LỆ Thơ chu vương miện – “ mọi hình thái nô lệ đều khốn nạn , nhưng cái khốn nạn nhất trong các cái khốn nạn là nô lệ tư tưởng , trích lời dẫn của giáo sư Lữ Hồ in nơi bìa sau cuốn Quốc Văn Dản Dị  xuất bản năm 1968 … Tiếp tục đọc

SỬ NÔ Thơ chu vương miện

SỬ NÔ Thơ chu vương miện – Sử là sự tích Nô là nô đùa “ cười cợt o nghiêm túc “ Thời xửa xưa quan ngự sử & các quan Luân phiên đàn hạc nhà vua “ vì phạm lỗi , phạm tội , hôn quân “ Thì nhà vua chỉ cừơi ruồi và … Tiếp tục đọc

DÃ BIỆT SƠN NÚI Thơ chu vương miện

DÃ BIỆT SƠN NÚI Thơ chu vương miện – “ tôi dòm đời khi tuổi sắp 20 Dòm tới dòm lui cũng chỉ ngậm ngùi Những ngừơi đi trước sầu mang nặng Những ngừời đi sau sầu chưa nguôi ? Thơ Sao Trên Rừng “ –   Giữa khoảng năm 57-58 ở thủ đô Sài … Tiếp tục đọc

THỜI CÂU TIỄN Thơ chu vương miện

THỜI CÂU TIỄN Thơ chu vương miện – 10 năm nằm gai nếm quả cật Việt Vương Câu Tiễn quá hận Ngoài ngày ngày chăn ngựa Đêm đêm ngủ nằm dưới đất Lại còn phải bưng bô hốt cứt & nếm cứt Ngô Phù Sai Giờ đại công cáo thành Giang sơn thu về 1 … Tiếp tục đọc

SỬ NÔ Thơ chu vương miện

SỬ NÔ Thơ chu vương miện – Sử là sự tích Nô là nô đùa “ cười cợt o nghiêm túc “ Thời xửa xưa quan ngự sử & các quan Luân phiên đàn hạc nhà vua “ vì phạm lỗi , phạm tội , hôn quân “ Thì nhà vua chỉ cừơi ruồi và … Tiếp tục đọc

NGHE ĐÀI Thơ chu vương miện

NGHE ĐÀI Thơ chu vương miện – Dân ngu ku đen Dài dằng dặc Qua 90 năm Pháp thuộc Người Tây phải dùng matrack Roi cặc bò Quất lên mặt Lên lưng Dùng giầy săng đá đá vào đít Bây giờ vẫn chưa hí hí được đôi mắt 21 năm ăn viện trợ của đế … Tiếp tục đọc

Ảnh chu vương miện – Hoa Ngọc Lan

Ảnh chu vương miện  

C.LÝ XƯA CHỪ Thơ chu vương miện

C.LÝ XƯA CHỪ Thơ chu vương miện – Thời thuộc địa Nạn nhân bị cột 2 cánh khủyu “ troí ké ra đằng sau lưng “ Trực chỉ nhà giam Hôm sau đưa lên 2 e`me bureau Tra tấn mềm xương Mặc may còn sống Lại tra điện matrak  Xin âm dương Nạn nhân té … Tiếp tục đọc

TRAO ĐỔI Thơ chu vương miện

TRAO ĐỔI Thơ chu vương miện – Hoàn cảnh bi giờ Toàn bộ từ chính trị chinh chó Hành chánh quân sự dăng ghoá záo dụk Đến thơ dăng âm nhoặc Toàn bọn Gù đảm trách Bọn thẳng lưng tù hết Tù mút mùa chỉ còn chờ thác ? Nhìn lên ảnh Bác thở dài … Tiếp tục đọc