GHỆ KIỀU KHOC “ LÓC “ – Thơ Chu Vương Miện

GHỆ KIỀU KHOC “ LÓC “ Thơ Chu Vương Miện – ở o ghệ khóc đủ người khóc cha khóc mẹ khóc đời lầu xanh nhập môn ghệ khóc Đạm Tiên mãn đời khóc vãi Giác Duyên cứu mình lơ thơ tơ liễu buông mành khi o nàng khóc Sở Khanh bạc tình thứ nhì … Tiếp tục đọc

CHÙM THƠ MẠNĐÀLA – M.Loan Hoa Sử

CHÙM THƠ MẠNĐÀLA       thuôc chùa thuốc lá loại nào cũng được miễn là cần ngay bây giờ chỉ 1 điếu hut cho đỡ nghiền hút qua cơn anh em anh đâu có nghĩ em cá chớn nói tương phùng lại trốn tới nơi nào ngờ em nói nước đôi nghe xong chút xíu rụng … Tiếp tục đọc

SỐ. ZERO – Thơ Chu Vương Miện

SỐ. ZERO Thơ Chu Vương Miện – Số o hoàn số o Y dã tràng xe cát biẻn đông Nhọc nhằn mà chả nên công cán gì ? Ngừơi trung mặt sắt đen sì Người gian mặt trắng lầm lì kiếm cơm Bù nhìn được bện cỏ rơm Mặc áo đội mũ đứng vườn canh … Tiếp tục đọc

SỰ THẾ – Thơ Chu Vương Miện

SỰ THẾ Thơ Chu Vương Miện – Kính điếu Huynh Nguyễn Tuyên – Lão 90 khóc lão 90 Thế sự du du diễn từng hồi Bác đi bước trước về 9 suối Tôi kẹt nơi đây ? khóc nửa vời ? 90 năm nhòm từ đầu tới đít Hết chú fỉnh kia chú fỉnh này … Tiếp tục đọc

CUNG TIỄN – Thơ Chu Vương Miện

CUNG TIỄN Thơ Chu Vương Miện 2 Huynh nhà thơ Tường Linh & nhà văn Duy Lam Vừa soạn xong bài “ ai điếu ” về nhà thơ Tường Linh Cầu chúc mau về nơi “ non bồng nước nhược “ Bỗng dưng chợt nhớ tới nhà văn Duy Lam Vừa ra đi tháng trước … Tiếp tục đọc

VÃN XUÂN – Thơ chu vương miện

Thơ chu vương miện VÃN XUÂN Thơ chu vương miện – Xuân qua rồi xuân lợi Đời ngừơi qua qua luôn Đâu khác chuồn chuồn Biết khi nào bay ? Biết khi nào đậu Biết khi nào trở lại ? Nước chỉ 1 chiều Từ cao xuống thấp Từ thác xuống duyềnh Ra suối ra … Tiếp tục đọc

QUA TẾT – Thơ Chu Vương Miện

QUA TẾT Thơ Chu Vương Miện – Cơn mưa mắc dịch và trận gió vô tình Kéo ngày Tết Nhất qua vội vã Ngoài lộ trơ lại toàn lũ quạ Hoa mai hoa đào “ đủ thứ là hoa “ Đương chớm nụ Có lắm loài lú nhú đôi bông Đang núp mưa núp rét … Tiếp tục đọc

CHÙM THƠ MẠNĐÀLA – thơ m.loanhoasử& cvm

CHÙM THƠ MẠNĐÀLA        – Chiên Đà La là cấp ngươì ngoại hạng đứng chót sau 4 giai cấp kia àm toàn là chuyện hạ cấp nào đổ thùng  hốt rác chăn nuôi thú vật nào giữ trâu bò nào đà mã lạc đà từ đời ông đời cha đến đời mình đời con mình … Tiếp tục đọc

CHÙM THƠ MẠNĐÀLA – M.loanhoasử & Chu vương miện

       CHÙM THƠ MẠNĐÀLA       M.loanhoasử & Chu vương miện – camelia chả biết tiền kiếp là thứ gì mà chỉ biết kiếp này  hoa trà camelia văn chương gọi là trà hoa nữ xuất xứ từ Đại Lý Vân Nam đủ thứ mầu xanh hồng lam tím đỏ 2 bông 3 bông 13 bông 18 … Tiếp tục đọc

NỖI LÒNG TAM NGUYÊN – Thơ Chu Vương Miện

NỖI LÒNG TAM NGUYÊN Thơ Chu Vương Miện – “ Gửi Anh Cung Tích Biền “ Nào tiểu khoa đại khoa Đứng đầu cả Tổng đốc 3 tỉnh Sơn Hưng Tuyên Giờ bó tay dưới quyền quản chế Của tri huyện Hưng Yên Lê Hoan Tay em cuả Kinh Lược Sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao … Tiếp tục đọc