Hoa Mai Vàng – CUNG CHÚC TÂN XUÂN – Hình Chu Vương Miện

TẾT & TRẦN “ CÚNG “ TẾ XƯƠNG- Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử

TẾT & TRẦN “ CÚNG “ TẾ XƯƠNG Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử – “ 1 phường rách rưới con như bố 3 chữ nghêu ngao vợ chán chồng “ * “ Xuân Tết đã lù lù trước ngõ Cả đôi tay nhẵn thín hơi đồng “ 1 chuyện văn chương thôi … Tiếp tục đọc

HOA THUỶ MAI- Hình Chu Vương Miện

LyLy Trắng – Hình Chu Vương Miện

XUÂN TIẾC THƯƠNG * TẠ Ký – Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử

XUÂN TIẾC THƯƠNG * TẠ Ký Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử – Ngừơi ra đi mà “ sầu ở lại “ Tết đến xuân về lòng tê tái Tài hoa chi lắm đất trời ghen ? Ly rựơu chia 2 nơi chợ Đũi Buồn hơn cả pho” tang thương ngẫu lục “ … Tiếp tục đọc

Hoa LyLy Mùa Đông – Hình Chu Vương Miện

NHẤT GIANG – Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử

Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử NHẤT GIANG Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử – Lưỡng quốc nan phân Thuyết Tứ nguyệt tam vương triệu bất Tường “ cổ thi thời mạt Nguyễn “ Chả biết nghĩ làm sao? Là nứơc là non ? Nghĩ thế nào? Là tổ là quốc … Tiếp tục đọc

HOA CACTUS MÀU HỒNG – Hình CHU VƯƠNG MIỆN

NĂM MỚI NĂM CŨ

Thơ Chu Vương Miện & M.Loan Hoa Sử – Năm xưa cũ hơn năm này Năm này mới quá ngắn ngày dài đêm Lan man mưa cả tháng liền Lạnh ngang o độ nửa điên nửa rầu Nằm nhà chả biết đi đâu ? Đi ra Covid chặn đầu chặn đuôi Mưa sao lạnh đất … Tiếp tục đọc

Trăm dâu đổ đầu tằm *

Tần Thuỷ Hoàng tâm sự tạp văn * chuvươngmiện Trăm dâu đổ đầu tằm * Tần Thuỷ Hoàng tâm sự tạp văn * chuvươngmiện Lời thưa trước của Nguyễn Liệu : Đúng là CHU VƯƠNG MIỆN, một người cực kỳ tài hoa. Bài viết hay quá ! Quá hay. Tại hạ xin chấp tay bái … Tiếp tục đọc