ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI 2014

  ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI 2014 TOÀN DÂN NGHE CHĂNG?                                                      SƠN HÀ NGUY BIẾN!    TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:                                                                ———————————————-                                                                     —————————————-   Vui lòng bớt chút thì giờ quý báu tới tham dự                    ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI 2014.                               Tổ chức:  Vào lúc 10 sáng ngày 2-11-2014. … Tiếp tục đọc

DANH NGHĨA VÀ NỀN TẢNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG

­­­ DANH NGHĨA VÀ NỀN TẢNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÁY TẦNG                                                                                                                      CHU TẤN     l–DẪN NHẬP     Từ hơn một thế kỷ nay, dân tộc Việt Nam vẫn khát khao một cuộc cách mạng để mang  lại Độc Lập Dân Chủ Tư Do, thịnh vượng  và Vinh Quang  … Tiếp tục đọc

HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG BẮC CALIFORNIA

HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG BẮC CALIFORNIA Văn Phòng số 393 Moretti Lane  Milpitas , CA 95035 Tel (408) 691-2874 THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TRÌNH DIỆN HỘI ĐỒNG ĐIỀU HỢP HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG BẮC CALIFORNIA Kính gửi: – Quý vị Lãnh Ðạo Tinh Thần các Tôn Giáo – Quý vị Tướng Lãnh … Tiếp tục đọc

Bài Tường thuật về CUỘC HỌP KHOÁNG ÐẠI THÀNH LẬP HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG BẮC CALIFORNIA

Bài Tường thuật về CUỘC HỌP KHOÁNG ÐẠI THÀNH LẬP HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG BẮC CALIFORNIA Tin PVO.- San Jose. Lúc 1 giờ 30 chiều ngày 31 tháng 7- 2011, tại Hội Trướng VIVO, đường Quimby, San José, đã diễn ra cuộc họp khoáng đại của các bô lão và các tầng lớp nhân … Tiếp tục đọc

Sơ đồ tổ chức HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG BẮC CALIFORNIA

Sơ đồ tổ chức  HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG BẮC CALIFORNIA v HỘI ĐỒNG THAM VẤN v HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT  –Chủ Tịch: Nhân Sĩ Nguyễn Hữu Lục v HỘI ĐỔNG ĐIỂU HÀNH-Chũ Tịch Nhân Sĩ Võ Toàn 102 tuổi Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Nhân sĩ Phạm Văn Tường Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: … Tiếp tục đọc

BAN VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG BẮC CALIFORNIA

BAN VẬN ÐỘNG THÀNH LẬP HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG BẮC CALIFORNIA THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tham chiếu Biên Bản Buổi Họp của Ban Vận Ðộng Thành Lập HỘI NHÂN SĨ DIÊN HỒNG Bắc California ngày 14 tháng 7 năm 2011, xin thông báo cùng quý đồng hương Việt Nam tỵ nạn, các Tổ Chức … Tiếp tục đọc

Giởi Thiệu Tác Phẩm: VIỆT NAM THỜI LẬP QUỐC 1& 2 Của sử gia PHẠM TRẦN ANH.

Giởi Thiệu Tác Phẩm: VIỆT NAM THỜI LẬP QUỐC 1& 2 Của sử gia PHẠM TRẦN ANH. Chu Tấn I- LỜI MỞ: Sau khi đã xuất bản 7 tác phẩm về nhiều thể loại: Nghiên cứu sử, Văn hóa, Cách mạng, Thơ Văn trong tù, tác giả Phạm Trần Anh dự định viết Bộ Sử … Tiếp tục đọc

ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI, MỘT ĐÁP ÁN LỊCH SỬ

   ĐẠI HỘI DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI,                  MỘT ĐÁP ÁN LỊCH SỬ CHU TẤN I-      DẪN NHẬP: Trong bài tiểu luận này chúng tôi xin đề cập đến các chủ điểm sau: v Tổ Quốc Việt Nam lâm nguy-Noi gương tiền nhân, chúng ta vận động hình thành Đại Hội Diên Hồng Thời Đại. … Tiếp tục đọc

BÀI PHÁT BIỂU VỀ DIÊN HỒNG NHÂN NGÀY QUÂN LỰC CỦA CỤ VÕ TOÀN

BÀI PHÁT BIỂU VỀ DIÊN HỒNG NHÂN NGÀY QUÂN LỰC CỦA CỤ VÕ TOÀN   Kính thưa Qúy vị đại diện tinh thần các  Tôn Giáo, Qúy Hội Đoàn, Qúy cơ quan Truyền Thông , cùng Qúy vị Đồng Hương. Kính Thưa Qúy Liệt Vị Từ năm 1994. Lão Nông tôi đã ôm ấp giấc … Tiếp tục đọc

Niềm Tin Việt Nam Online số 9 – Chu Tấn

THƯ TÒA SOẠN Qúy Độc Giả  Thân Mến, Niềm Tin Việt Nam Online số 9, đến với bạn đọc với 3 sự kiện lớn: –        Một, Trung Cộng trắng trợn xâm lăng Biển Đông của Việt Nam –        Hai, đồng bào trong và ngoài nước đã xuống đường biểu tình phản đối quyết liệt –        … Tiếp tục đọc