TƠ TRỜI THÁNG CHÍN thơ Bội Đình

TƠ TRỜI THÁNG CHÍN   Mong manh tháng chín tơ trời Em con ốc nhỏ, ru đời viễn du Tháng chín vàng lá mùa thu Tình yêu thóang chốc, xa mù ngàn khơi     Từ anh hạnh phúc bên người Thiên đường ngày ấy rã rời khói sương Từ anh hát khúc miên trường … Tiếp tục đọc

Vẽ tranh trên lông gà

Vẽ tranh trên lông gà   

Biểu tình chống Trung quốc ngày 21tháng 8

NÉN HƯƠNG CHO NGÀY GIỖ MẸ – Bội Đình

NÉN HƯƠNG CHO NGÀY GIỖ MẸ  Email của nhỏ cháu nhắc nhở tôi về ngày giỗ của má tôi . Thật ra không bao giờ tôi quên những ngày này .Điều rất dễ hiểu là vì má tôi mất trong mùa báo hiếu, .lại là ngày đại lễ mà hầu như Phật tử nào cũng đều … Tiếp tục đọc

TIỄN ĐƯA thơ Bội Đình

TIỄN ĐƯA Cánh chim sắt. Đưa anh về quê huơng, tiễn anh về xứ mẹ. Quê hương bao nhiêu năm chiến tranh, lửa đạn. Quê hương bao nhiêu năm anh mang thân tù đày. Xứ mẹ bao nhiêu năm phủ trắng màu tang. Xứ mẹ bao nhiêu năm mang phận lạc loài. Cánh chim sắt … Tiếp tục đọc