TRẢ TA SÔNG NÚI! DIỆT CỘNG LÀ CỨU QUỐC – thơ Hồ Công Tâm

TRẢ TA SÔNG NÚI!

DIỆT CỘNG LÀ CỨU QUỐC

 

[1]

 

Trả Ta Sông Núi     

 

Bản Giốc, Hoàng Sa giặc chiếm rồi

Lòng người như lửa bỏng dầu sôi

Nhân dân căm phẫn đòi lên tiếng  

Ác đảng tham quyền dám hở môi?

Dân tộc Rồng Tiên thề đuổi giặc

Việt gian Cộng Sản cút đi thôi!  

Trả ta sông núi xưa hùng vĩ   

Rực rỡ cờ vàng đất nước tôi!      

                                   [2007]

HCT

 

[2]

 

Bên Bờ Vực Thẳm!

 

Giở tấm bản đồ nước Việt coi

Hình cong chữ S, khóc hay cười!

Quê hương gấm vóc xưa liền lạc

Đất nước tranh giành hiện rách tơi!

Bản Giốc còn đâu, khôn lấy lại!

Hoàng Sa mất dấu dễ như chơi!

Việt gian Cộng Sản đang tàn phá

Dân tộc lầm than khó đắp bồi!

                                     [2008]

HCT

 

[3]

 

Chiêm Nghiệm Đấu Tranh

 

Huênh hoang phét lác, nổ… đầu môi!

Chính trị gia ơi, biết quá rồi!

Tin bợm mất bò, lo bán xới

Sẩy tù còn nước bước buông trôi!

Khôn ngoan lấy sức dân làm trọng

Dại dột nghe lời hứa đãi bôi

Chiêm nghiệm Việt Nam Tranh Đấu Sử

Tây Tầu gì cũng đọa đày thôi!

                                     [2007]

HCT

 

[4]

 

Hữu Nghị Việt Trung

 

Bành trướng Bắc Kinh mộng vá trời

Bá quyền xâm thực kiếp nào ngơi?!

Biển Đông lãnh hải ranh tranh lấn,

Ải Bắc biên cương mốc đổi dời!

Thái Thú thời nay bao kẻ chuộng?!

Kẻ thù truyền kiếp mấy ai chơi!

Đại Đồng Thế Giới đừng mơ hão

Hữu Nghị Việt Trung được mấy đời?!

                                                  [2007]

HCT

 

[5]

 

Rước Voi Giày Mả

 

Bài học “Bác” Hồ học sách Mao

Lấy tình đồng chí trị đồng bào!

Răng môi thắm thiết mừng che chở

Sông núi gắn liền hiểm biết bao?!

Cửa ngõ thông thương bay bỏ ngỏ,

Con đường hữu nghị chúng ra vào!

Rước voi giày mả mà mang họa

Cộng Sản tội đồ rửa sạch sao?!

                                       [2007]

HCT

 

[6]

 

Nạn Bắc Thuộc

 

Việt Cộng ngày nay lệ thuộc Tầu

Nguy cơ nước mất bởi vì đâu?

Độc tài triệt hạ người tâm huyết,

Tham nhũng chẳng từ kẻ cháo rau!

Bán nước, bạo quyền mong củng cố

Buôn dân, ác đảng mộng sang giầu!

Biển Đông nhắm mắt trao cho giặc,

Thủ phận tôi đòi kiếp ngựa trâu!

                                         [2009]

HCT

 

[7]

 

Việt Gian Cộng Sản!

 

Đất nước tan hoang: Tội chúng mày!

Nồi da xáo thịt bấy lâu nay

Chiêu bài Giải Phóng gieo tang tóc,

Chủ nghĩa Tam Vô rắc đọa đày!

Bản Giốc biên cương dâng Cố Vấn,

Hoàng Sa lãnh hải hiến Quan Thầy!

Độc tài tham nhũng còn cai trị,

Dân tộc tiêu vong ắt có ngày!

                                    [2009]

HCT

 

[8]

 

Mơ Ngày Quật Khởi

 

Lìa xa vạn dặm nước non mình

Son sắt gan vàng dạ tuyết trinh

Kẻ ở chưa quên lời thệ ước

Người đi vẫn nhớ chuyện ân tình

Tương lai tổ quốc còn xem trọng

Hạnh phúc đồng bào há rẻ khinh

Thao thức chờ mong ngày quật khởi

Trong ngoài hiệp lực hẹn đăng trình

                                               [2008]

HCT

 

[9]

 

Đảng Với Dân

 

Hồ mượn quân trang súng đạn Mao

Mưu đồ lập Đảng hại đồng bào

Chiến trưòng khốc liệt xô dân đến

Thảm họa đau thương rước giặc vào

Lãnh hải biên cương đành bỏ ngỏ

Ruộng vườn tài sản cố quơ quào

Bất công xã hội ngày chồng chất

Khiếu kiện dân oan phải thét gào

                                          [2008]

HCT

 

[10]

 

Bên Bờ Vực Thẳm

 

Việt gian Cộng Sản hiến dâng Tầu

Đất nước chủ quyền đã mất lâu! 

Bành trướng Bắc Kinh ngôi bá chủ

Bù nhìn Hà Nội phận chư hầu!

Bạo quyền tận hưởng đời vua chúa;

Quần chúng miệt mài kiếp ngựa trâu!

Tham nhũng độc tài không thuốc chữa

Quốc gia dân tộc biết về đâu?!

                                      [2009]

HCT

 

[11]

 

Diệt Cộng Là Cứu Quốc!

 

Áo rách te tua không thể vá

Độc tài tham nhũng dẹp đi thôi

Sửa sai sửa mãi hoài công sửa

Hồi tới hồi lui, khó vãn hồi

Cộng Sản con đường vào tử địa

Tam Vô chủ nghĩa tới suy đồi

Toàn dân diệt Cộng đòi quyền sống

Hòa giải vô phương! Hết thuốc rồi!

                                             [2009]

HCT

 

[12]

 

Tổ Quốc Lâm Nguy    

 

Mắt thấy tai nghe chuyện bất bình

Lẽ nào tai mắt lại mần thinh

Tay sai Tầu Cộng còn cai trị  

Chân cẳng Việt gian cấm biểu tình

Năm chục niên trường mua chuốc nhục

Mười hai hải lý bán cầu vinh 

Biển Đông mà mất, giang sơn mất

Bắc thuộc ngàn năm chửa thất kinh?!!!

                                                    [2003]

HCT

 

[14]

 

Son Sắt

 

Cuộc chiến này chưa thể lụi tàn

Bạo quyền còn thống trị giang san

Giấc mơ Dân Chủ còn thao thức

Khát vọng Nhân Quyền vẫn chứa chan

Không thể cúi đầu xin thỏa hiệp

Kiên trì chiến đấu dẫu gian nan

Tiền tài danh vọng mờ nhân tính

Bồi bút tay sai giặc miễn bàn

                                   [2007]

HCT

 

[15]

 

Diệt Nội Tuyến, Dứt Ngoại Xâm!

 

Đất nước vì đâu mất chủ quyền

Để cho Tầu Cộng chiếm Tây Nguyên

Một vùng lãnh hải đà phong tỏa

Hai nước biên cương lại nối liền!

Xâm thực âm mưu: Tầu thống trị!

Thừa hành nội tuyến: Vẹm giao liên!

“Ngàn năm Bắc thuộc” ôi bi thảm

Lửa bỏng dầu sôi khắp mọi miền!

                                           [2009]

HCT

 

 

Trả Ta Sông Núi

Thơ Hồ Công Tâm (**)

 

[16]

 

Diệt Cộng Là Cứu Quốc

 

Đảng đưa đất nước Việt về đâu?

Sớm muộn rồi đây lệ thuộc Tầu!

Dân tộc lầm than ngàn thống khổ,

Tài nguyện kiệt quệ vạn cơ cầu!

Nguy cơ đồng hóa càng lan rộng,

Quốc nạn độc tài mãi khoét sâu!

Cứu nước trước tiên lo diệt Cộng

Bạo quyền tham nhũng: Đảng chư hầu!

[28.12.2009]

HCT

 

[17]

 

Hết Thuốc Chữa

 

Việt gian Cộng Sản hiến dâng Tầu

Đất nước chủ quyền mất đã lâu

Bành trướng Bắc Kinh ngôi bá chủ,

Bù nhìn Hà Nội phận chư hầu!

Bạo quyền tận hưởng đời vua chúa,

Quần chúng miệt mài kiếp ngựa trâu!

Tham nhũng độc tài không thuốc chữa

Quốc gia dân tộc biết về đâu?!

[January 1st 2009]

HCT

 

[18]

 

“Thuận Sống! Chống Chết!” (*)

 

Anh em đồng chí với Tầu phù

Hợp tác coi chừng chết bỏ bu

Bắc quốc ba hoa tình hữu nghị,

Nam bang ghi nhớ mối thâm thù!

Trai thanh gái lịch chờ đồng hóa,

Biển rộng sông dài đợi tiếp thu!

“Trung Việt từ đây chung giới tuyến,

Vẫy vùng chi nữa cá trong lu”.

[January 10, 2010]

 

(*) Tôn Quốc Cường, Đại Sứ TQ tuyên bố với báo chí tại Hà Nội ngày 6/1/2010 rằng: “Hợp tác sẽ phát triển! Tranh đấu sẽ thất bại!”

 

[19]

 

Rồng Thiêng Gẫy Cánh

 

Rồng vàng quanh quẩn mé ao tù

Vùng vẫy biển Đông há được ru?!

Cưỡi cổ thuộc quyền quan Thái Thú

Đè đầu sẵn có giặc Tầu Phù

Cong đuôi gọi dạ theo hầu cận,

Xếp cánh bảo vâng… hết viễn du!

Ới hỡi Rồng Thiêng thời tự chủ

Biển Đông gào thét diệt quân thù!

[January 9, 2010]

HCT

 

[20]

 

Đi Biển Gặp “Tầu Lạ” (*)

 

Biển Đông “hải tặc” bắt dân chài

Trấn lột te tua biết cạy ai?!

Tầu Cộng xâm lăng, vai lãnh chúa,

Việt gian bán nước, phận nô tài!

Trình thưa Thái Thú e mang vạ

Khải bẩm Thiên Triều ngại “mắc quai”!

Một cổ hai tròng kêu chẳng thấu

Cầm bằng “tầu lạ” cướp công khai!

[January 9, 2010]

 

(*)  Tầu Hải Quân Trung Cộng làm chủ biển Đông thường bắt giữ trấn lột dân Việt hành nghề chài lưới ven biển, bạo quyền VGCS khiếp sợ quan thầy Trung Cộng không dám can thiệp binh vực dân, tránh kêu đích danh Hải Quân Trung Cộng, bèn mệnh danh là “tầu lạ”.

 

[21]

 

Mau Mau Giải Thể!

 

Đảng như con thú giãy tê tê

Thần chết lăm le triệu Đảng về

Tôn giáo, nhân quyền: hai vấn nạn!

Tự do, dân chủ… một nan đề!

Đại đồng thế giới còn xa thẳm

Địa ngục trần gian lại cận kề!

Muốn sống, bảo nhau mau giải thể

Gã từ vũ khí “mác cùng lê”!

[2001]

HCT

 

[22]

 

Rợ Hồ Bán Nước

 

Rợ Hồ bán nước đặng cầu vinh

Dân Việt hỏi sao chẳng bất bình

Mở cửa, rước voi giày mả tổ

Vào nhà cõng rắn cắn gia đinh

Biển Đông lãnh hải Tầu phong tỏa

Ải Bắc biên cương giặc lấn binh

Nước bốn ngàn năm văn hiến cũ

Vì đâu nên nỗi lại điêu linh?!

[June 9, 2009]

HCT

 

[23]

 

Quốc Nạn

 

Phải đâu chỉ có ở Tây Nguyên

Rợ Hán tràn vô khắp mọi miền

Nhà máy tuyển công nhân nhập lậu

Công trường mộ lính Quảng ưu tiên

Thợ Tầu lương lãnh “nhân dân tệ”

Gái Việt… tiền chi “tính sổ liền”

Quân Chệt nằm vùng chờ thuận tiện

Thời cơ cướp dất lấn binh quyền

            [2009]

HCT

 

[24]

 

Vận Nước

 

Ôi cuộc xâm lăng không tiếng súng

An bài nghiệt ngã thế này sao?

Dân non trăm triệu mà ra thế,

Nước bốn nghìn năm tủi biết bao!

Bản Giốc nhà Nam đành để mất,

Tây Nguyên giặc Hán đã tràn vào!

Bạo quyền tham nhũng cười hoan lạc

Có thấy dân oan khóc nghẹn ngào

              [2009]

HCT

 

[25]

 

Rước Voi Giày Mả

 

Bài bản già Hồ học sách Mao:

Mượn tay đồng chí trị đồng bào!

Răng môi thắm thiết nhờ che chở,

Sông núi gắn liền gọn biết bao!

Cửa ngõ thông thương luôn bỏ ngỏ,

Con đường hữu nghị tiện ra vào!

Rước voi giày mả đành di họa

Cộng Sản tội đồ rửa sạch sao?

[December 12, 2007]

HCT 

 

 

 

Trả Ta Sông Núi

Thơ Hồ Công Tâm (***)

 

[26]

 

Tuổi Trẻ Bất Bình

 

Tuổi trẻ nếu không biết bất bình

Là điềm dân tộc sắp điêu linh!

Vùng lên, đả đảo quân xâm lược!

Đứng dậy, hoan hô đấng cứu tinh!

Ác đảng phá gia, phường úy tử

Bạo quyền phản quốc, lũ tham sinh!

Việt Nam tuổi trẻ luôn anh dũng!

Bán nước buôn dân đạp xuống sình!

[December 9, 2007]

HCT

 

[27]

 

Tuổi Trẻ Đứng Lên!

 

Đảng bay ủy thác Phạm Văn Đồng

Ấn ký công hàm hiến biển Đông!

Hải đảo Hoàng Sa đành để mất,

Thác ngàn Bản Giốc… có còn không?!

Nghìn năm vẫn nhớ thù truyền kiếp,

Vạn đại còn ghi tội chất chồng!

Đả đảo tập đoàn chuyên chính Vẹm!

Đứng lên, Tuổi Trẻ cứu non sông!

[September 6, 2008]

 

[Ngày 14/9/2008 tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Hà Nội họp báo đưa ra công hàm Phạm Văn Đồng ký thừa nhận biển Đông trong đó có các đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Trung Cộng]

 

[28]

 

Giờ Thứ 25

 

Bạo quyền mệnh số thật mong manh

Như thể chuông treo sợi chỉ mành

Bắt bớ giam cầm người chống đối

Bao vây quản thúc kẻ tu hành

Xem thường dư luận trong thiên hạ

Bất kể mất còn trước sử xanh

Vơ vét cho nhanh mong tẩu tán

Mặc tình đất nước rách tanh banh!

              [2007]

HCT

 

[29]

 

Hoa Tự Do Phải Tưới Bằng Máu

 

Xuống đường gào thét chẳng ăn ai

Tọa thủ tại gia (!) họa đói dài

Đợi tết Công-Gô may thắng lợi

Chờ ngày Tận Thế họa an bài

Tự do tranh thủ ngàn cay đắng

Dân chủ “xin cho” (!) thật mỉa mai

Họa mất nước dầu sôi lửa bỏng

Miên trường di hận đáo tuyền đài!

              [2009]

HCT

 

[30]

 

Đòi Lại Biển Đông

 

Đây đó con Tiên với cháu Rồng

Giữ gìn phong tục của cha ông

Đợi chờ đất nước… tai ương hết

Trở lại thanh bình… giặc giã xong

Như nước nhớ nguồn, cây nhớ cội

Như chim còn tổ, người còn tông

Hẹn nhau Việt Quốc về quê mẹ

Đòi lại đất trời lẫn Biển Đông

[December 6, 2007]

HCT

 

[31]

 

 

Trả Ơn Chi Viện

 

Biên cương lãnh hải cắt dâng Tầu

Phản quốc rành rành khó chạy đâu!

Cố vấn quan thầy ngồi khạc nhổ,

Việt gian Cộng Sản đứng chầu hầu!

Nga Tầu chi viện đưa điều kiện,

Bắc Việt xâm lăng phải gật đầu!

Muốn chiếm miền Nam đành chấp nhận

Biên cương lãnh hải cắt dâng Tầu!

[December 14, 2007]

HCT

 

[32]

 

Thành Tích Đảng CS

 

Đảng khoe thành tích Đảng tài tình

Bách chiến quang vinh… thế mới kinh!

Bách thắng hay buôn dân chuốc nhục,

Quang vinh hay bán nước cầu vinh?

Thi đua tham nhũng: xây thành tích

Củng cố độc tài: dựng lũy dinh!

Khốn khổ từ khi dân có Đảng

Trầm luân chết chóc… quá điêu linh?

[December 14, 2007]

HCT

 

[33]

 

Ước Mơ Lãnh Thổ Vẹn Toàn

 

Trường Sa cùng với đảo Hoàng Sa

Xương máu tiền nhân đã đổ ra…

Con cháu thề nguyền cùng quốc tổ

Bắc Nam gắn bó với sơn hà

Võ trang bảo vệ từng thôn xóm

Liên kết tuần phòng tận đảo xa

Hải phận biên cương ta lấy lại

Vẹn toàn lãnh thổ rộn hoan ca

[December 15, 2007]

HCT

 

[34]

 

Tổ Quốc Lâm Nguy

 

Ngoại bang đặt để đám tay sai

Nội tuyến gài trong Đảng độc tài

Nước mất âm thầm không tiếng súng,

Đời tàn nô lệ hết tương lai!

Biên cương lãnh hải còn hay mất,

Tổ quốc lâm nguy chẳng đoái hoài!

Học thuyết tam vô thầy đã dạy

Tập đoàn tham nhũng ngán chi ai?!

[December 20, 2007]

HCT

 

[35]

 

Nguy Cơ Bắc Thuộc

 

Nội tuyến tay sai của Bắc Kinh

Việt gian Cộng Sản lộ nguyên hình

Bao che thái thú Tầu xâm lược,

Đàn áp sinh viên Việt biểu tình!

Đảng độc tài… buôn dân thủ lợi,

Lũ tham quyền…  bán nước cầu vinh!

Đành sao Bắc thuộc thêm lần nữa

Tổ quốc lâm nguy chẳng bất bình?!

[January 21, 2008]

 

HCT

 

[36]

 

Tuổi Trẻ & Tương Lai Dân Tộc

 

Hôm nay Tuổi Trẻ lên đường

Ngày mai Dân Tộc hùng cường hiển vinh!

 

Sự thường nếu muốn có Hòa Bình,

Ta phải quan phòng luyện chiến binh!

Dân chủ tự do nhà hạnh phúc!

Độc tài tham nhũng nước điêu linh!

Biển Đông mất, mất luôn Hà Nội!

Cộng Sản còn (!), còn thuộc Bắc Kinh!

16 “chữ vàng” cùng 4 “tốt” (?!):

Kẻ thù ru ngủ hại gia đinh!

June 1, 2011

HCT

 

 

[37]

 

Diệt Cộng Cứu Quốc!

 

Độc tài (?) – Dân chủ (!) khó đồng hành!

Muốn có tự do, phải đấu tranh!

Cầu nguyện van xin… vô tích sự (!)

Thét gào đòi hỏi… hữu công thành!

Một còn một mất, không hòa giải!

Bên nhục bên vinh… khó tốt lành?!

Diệt Cộng hôm nay là Cứu Quốc

Muôn người như một quyết đồng thanh!

           May 29, 2011

HCT

 

 

[38]

 

Đừng Khoe Mẽ

 

Trán bóng mặt trơ dám tự hào?!

U mê chưa tỉnh giấc chiêm bao!

Tự do dân chủ văn minh quá!

Cộng sản độc tài lạc hậu sao?!

Ải Bắc bao phen trào huyết lệ,

Biển Đông mấy độ nổi ba đào!

Buôn dân bán nước còn khoe mẽ

Mặt nạ rớt rồi, lũ “Đỉnh Cao”!

Black April 2011

HCT

 

 

[39]

 

Cung Hữu Nghị!

 

Hữu Nghị Việt Trung ở chỗ mô?

Việt gian Cộng Sản khéo bưng bô!

Biển Đông phong tỏa trường-ngưu-thiệt (1)

Ải Bắc thông thương thiết-lộ-đồ (2)

Nội tuyến gian nhân còn thậm thụt

Nằm vùng ác đảng vẫn nhi nhô

Kẻ thù truyền kiếp nào xa lạ

Bắc thuộc ngàn năm họa Hán-nô!

   June 4, 2011

 

(1) cái lưỡi bò dài thườn thượt

(2) đường sắt thông thương

 

HCT

 

 

[40]

 

Rước Voi Giày Mồ

 

Ngồi trơ mắt ngó giặc Tầu Ô

Biển đảo gồm thâu vẽ bản đồ

Ải Bắc mở toang, Tiều lấn tới

Tây Nguyên khai thác, Chệt tràn vô

Môi răng thắm thiết tình đồng chí

Sông núi mơ màng nghĩa chủ nô

4 Tốt! Vàng khè 16 Chữ!

Rước voi  – trúng kế –  giặc giày mồ

       June 9, 2011

 

HỒ CÔNG TÂM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: