HÙNG SỬ CA tập 2 – PHÙ HƯ DẬT SĨ VÕ THẠNH VĂN

Hận

NAM QUAN

[Bài 1/10]

 “Có những hận lớn trên đời

Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(1) Hạo khí cha ông ngạo nghễ

Hoành đao. Vung kích. Nghiêng trời

Dựng nước từ nghìn dâu bể

Hận! Giờ rách nát tả tơi

(2) Tiết tháo cha ông lồng lộng

Giặc thù còn kinh khiếp oai

Dáo mác, gươm đao tủa nhọn

Hận! Giờ chiều nắng xiên khoai

(3) Hào sảng cha ông chất ngất

Thổi tiêu, múa bút biên phòng

Oai hùm phương Nam lệch đất

Hận! Bầy cuồng khấu tranh phong

(4) Cung kiếm cha ông một thuở

Nghìn thu sử sách còn thơm

Chí lớn muôn đời rạng rỡ

Hận! Giờ tan loãng khói rơm

(5) Voi ngựa cha ông sung mãn

Đuổi giặc vượt rung núi đồi

Uống rượu làm thơ kiêu lãng

Hận! Giờ da thịt phân đôi

(6) Máu xương cha ông bừng nở

Hằng đêm trích huyết mài gươm

Cắn răng thề treo giặc cỏ

Hận! giờ sông núi rách bươm

phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hận

NAM QUAN

[Bài 2/10]

 

 “Có những hận lớn trên đời

Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(7) Ánh mắt cha ông ngời sóng

Vểnh râu. Tuốt kiếm. Đồ vương

Còn đâu một thời vang bóng

Hận! Giờ quan ải thê lương

(8) Máu sôi cha ông sùng sục

Tưới xanh luống mạ vồng rau

Khinh thù thường tài lục lục

Hận! Còn nhục mãi nghìn sau

(9) Đường gươm cha ông vẽ máu

Nghiến răng sát phạt Bắc Triều

Nghìn năm còn loang đao báu

Hận! Giờ thành quách hoang liêu

(10) Xe pháo cha ông bách chiến

Bao phen phá vỡ Nguyên, Mông

Muôn sau còn vang dội tiếng

Hận! Giờ non nước rỗng không

(11) Cung nỏ cha ông xuyên thủng

Giữ yên bờ cõi núi đồi

Chấn oai một thời kinh khủng

Hận! Giờ khí thế phai phôi

(12) Chiến công cha ông oanh liệt

Ruộng đồng phơi xác giặc Thanh

Hùng sử lưu phương thế phiệt

Hận! Giờ cương giới vắng tanh

phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hận

NAM QUAN

[Bài 3/10]

“Có những hận lớn trên đời

Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

 (13) Dòng máu cha ông kiêu hãnh

Đời đời ngào ngạt trầm hương

Hào, lũy, thành, trì… cương mãnh

Hận! Giờ non nước tang thương

(14) Gan óc cha ông lầy đất

Mòn gươm. Cùn kiếm. Bạt trời

Gót chân kiêu hùng thảo phạt

Hận! Giờ sông biển đầy vơi

(15) Nghìn đời cha ông yêu nước

Tình lai láng chảy thiên thu

Tài hoa bàng bạc sơn cước

Hận! Tiếc gươm xưa chém thù

(16) Anh linh cha ông ưu uất

Ngày đêm cát cứ rừng xanh

Nhung y, chiến bào phới phất

Hận! Giờ sâu mọt khoét quanh

(17) Lồng lộng trời cao chí cả

Khí hùng cuồn cuộn máu sôi

Bao phen giặc thù nghiêng ngả

Hận! Giờ con cháu thịt xôi

(18) Lửa cháy cửa Nam oan nghiệt

Hồn thiêng sĩ tử quặn đau

Thành, quách, đền, đài… lẫm liệt

Hận! Giờ cầm thế về đâu

phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hận

NAM QUAN

[Bài 4/10]

“Có những hận lớn trên đời

Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(19) Tóc râu cha ông dựng ngược

Thương, đao lởm chởm nhọn trời

Bao phen thư hùng mưu lược

Hận! Giờ quan ải mù khơi

(20) Bàn tay cha ông bươn chải

Những toan vá biển, lấp hồ

Dựng nước oai hùng muôn thuở

Hận! Giờ thử bối tham ô

(21) Tất lòng cha ông son đỏ

Cương thường, đạo lý đắp tô

Xiển dương đạo mầu Tiên Tổ

Hận! Giờ con cháu lô nhô

(22) Chiến công cha ông lẫm liệt

Bình Chiêm. Phạt Tống. Trừng Nguyên

Trí thánh, mưu thần… kỳ tuyệt

Hận! Giờ thành quách ngã nghiêng

(23) Mồ hôi cha ông lịm ngọt

Tưới xanh cây lá Trường Sơn

Bao đêm vắt tim, nặn óc

Hận! Giờ mồ mã vắng trơn

(24) Bàn tay cha ông chuyển núi

Đôi chân chinh phạt rung đồi

Uống rượu múa gươm túy lúy

Hận! Giờ chí lớn buông trôi

phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hận

NAM QUAN

[Bài 5/10]

“Có những hận lớn trên đời

Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(25) Kiếm, kích cha ông lởm chởm

Kinh oai, khiếp vía giặc thù

Bao phen lạc hồn, tán đởm

Hận! Giờ thành quách hoang vu

(26) Thương, giáo cha ông tua tủa

Bao phen giặc bắc kinh hồn

Xây dựng cơ đồ muôn thuở

Hận! Giờ tan tác núi sông

(27) Bàn tay cha ông mài miệt

Đào sông. Lấp biển. Khai băng

Xây bao đền đài trác tuyệt

Hận! Giờ lăng tẫm nhện giăng

(28) Đường gươm cha ông vũ lộng

Bao phen chém tướng chưa sờn

Kiếm ảnh, đao quang kinh động

Hận! Giờ hồn thép lạnh rơn

(29) Chí khí cha ông kiên liệt

Nghìn đời rạng ngát sử thơm

Dòng dõi vương tôn, thế phiệt

Hận! Giờ lý thuyết rách bươm

(30) Nhuệ khí cha ông muôn hướng

Vễnh râu. Dựng tóc. Hươi gươm

Điều quân. Đoạt thành. Khiển tướng

Hận! Giờ mật rác, gan rơm

phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hận

NAM QUAN

[Bài 6/10]

“Có những hận lớn trên đời

Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(31) Thịt da cha ông phủ núi

Tóc râu che biển, lợp rừng

Xương cốt ngọc thiêng, trầm quý

Hận! Giờ giặc chiếm biền bưng

(32) Máu xương cha ông ngào ngạt

Bón thơm đá sỏi núi rừng

Vun dày bờ đê, luống đất

Hận! Giờ non nước rưng rưng

(33) Máu huyết cha ông sùng sục

Nung sôi ý hệ tử tôn

Phá tan xích xiềng ô nhục

Hận! Giờ con cháu chen bon

(34) Tim óc cha ông trung liệt

Truyền trao hậu duệ tương lai

Mong bầy cháu con dũng liệt

Hận! Giờ ý hệ nhạt phai

(35) Tôi thần cha ông lương đống

Bao đời tận tụy cúc cung

Diệt Ngô. Bình Chiêm. Phạt Tống

Hận! Giờ nghĩa khí cáo chung

(36) Huân công cha ông rực rỡ

Điểm tô thắm đỏ sơn hà

Dũng khí. Quật cường. Chớn chở

Hận! Giờ non nước tha ma

phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hận

NAM QUAN

[Bài 7/10]

 

 “Có những hận lớn trên đời

Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(37) Ánh thép cha ông rờn rợn

Đường gươm lân múa, hạc xoay

Tiết tháo nghìn năm không bợn

Hận! Giờ tủi nhục chua cay

(38) Đôi chân cha ông thác lở

Đạp đèo. Dẵm suối. Bươn truôn

Quan ải kiên cường, rạng rỡ

Hận! Giờ con cháu đành buông

(39) Cha ông tài hoa cự phách

Mềm môi mỹ tửu nghiêng thành

Ngậm rượu phun gươm mài thạch

Hận! Giờ thành chếch tàn trăng

(40) Cha ông một phương cát cứ

Hẹn nhau hòa sáo biên phòng

Gảy trượng phu cầm. Tài tứ

Hận! Giờ non nước long đong

(41) Cha ông song toàn văn vũ

Uống rượu. Luận kiếm. Bình thơ

Định kế. Bày mưu. Thác lũ

Hận! Giờ con cháu ngu ngơ

(42) Chiến công cha ông hãn mã

Vào sinh. Ra tử. Điều binh

Tuổi tên nghìn sau khắc đá

Hận! Giờ con cháu tham sinh

phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hận

NAM QUAN

[Bài 8/10]

 

 “Có những hận lớn trên đời

Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(43) Dòng máu cha ông bất khuất

Ngày đêm nung nấu sục sôi

Một chiều tôi thần biếm truất

Hận! Giờ khí phách buông trôi

(44) Tất lòng cha ông son sắt

Thiết thạch nghìn năm chưa phai

Ánh thép lạnh rờn, rợn ngắt

Hận! Giờ rụng nắng tàn phai

(45) Cha ông gan chì, dạ sắt

Trèo non. Vượt suối. Đạp ngàn

Xây bao đền đài vững chắc

Hận! Giờ thành rã, quách tan

(46) Xa mã cha ông bách chiến

Vết hằn còn lưu ải xưa

Kế mưu trăm đường lui tiến

Hận! Giờ quan ải rây mưa

(47) Voi ngựa cha ông dũng mãnh

Bao đời hùng cứ rừng xanh

Dựng thành. Đúc chuông. Tạc đảnh

Hận! Giờ xa mã vắng tanh

(48) Dòng dõi cha ông thế phiệt

Miệt mài nấu sử sôi kinh

Trau dồi thi, thư. Trác tuyệt

Hận! Giờ bút mực thôi linh

phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hận

NAM QUAN

[Bài 9/10]

“Có những hận lớn trên đời

Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(49) Chủy thủ cha ông nhọn hoét

Từng đêm vạch đất thề trời

Quyết diệt trừ loài đục khoét

Hận! Giờ kỷ lỏng, cương lơi

(50) Cha ông quý từng hơi thở

Sưỡi ấm Trường Sơn gió bay

Hằng đêm ngậm ngùi, trăn trở

Hận! Giờ con cháu tỉnh say

(51) Cha ông gom từng viên sỏi

Xây nên hào lũy cửa Nam

Mồ hôi thấm từ nguồn cội

Hận! Giờ gạch ngói lạnh căm

(52) Cha ông máu thù sôi sục

Xả thân rửa hận giống nòi

Đã biết bao phen cắn nhục

Hận! Giờ sử sách trăng soi

(53) Nghĩa khí cha ông lai láng

Chảy tràn biển mặn, rừng sâu

Trung liệt nghìn năm gương sáng

Hận! Giờ một nấm cổ khâu

(54) Tướng sĩ cha ông trung liệt

Chung lòng phá giặc xâm lăng

Sĩ phu. Lương thần. Hào kiệt

Hận! Giờ hương hỏa lạnh băng

phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Hận

NAM QUAN

[Bài 10/10]

 

 “Có những hận lớn trên đời

Không dùng gươm không rửa được!” (vtv)

(55) Cha ông mài gươm rợn tóc

Ma hờn. Quỷ khóc. Giặc than

Từng đêm rèn tâm, đúc óc

Hận! Giờ hậu duệ non gan

(56) Cha ông liếc dao sởn gáy

Tóc dựng. Da rờn. Đất băng

Quyết rửa thù nhà nợ máu

Hận! Giờ con cháu lãng quên

(57) Cha ông dựng mày dủa dáo

Ngẩng mặt. Nhếch môi. Nghiêng bầu

Mắt trừng biên phòng thao láo

Hận! Giờ non nước biển dâu

(58) Gươm báu cha ông rợn thép

Kiếm, kích bén nhọn vờn mây

Sử sách nghìn sau ghi chép

Hận! Giờ lót đó, luồn đây

(59) Cha ông mài gươm khuyết đá

Liếc kiếm đêm khuya gợn rừng

Nhuốm lửa Trường Sơn đêm giá

Hận! Giờ con cháu mật lưng

(60) Phương trượng cha ông uy lẫm

Đền lân. Trướng hổ. Việt Thường

Hồn thiêng sáng ngời lăng tẫm

Hận! Giờ sông núi thê lương

phù hư dật sĩ VÕ THẠNH VĂN

 vothanhvan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: