MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 252

MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 252

THINH QUANG

VẤN: Bà Vũ Hồng Nhung, San Jose: Ðời nhà Ðường có Võ Tắc Thiên, người đàn bà có thể nói chọc trời khuấy nước, xuất thân từ một nàng con gái tầm thường trong giới bình dân, tuần tự cưỡng đoạt được mọi quyền hành để rồi cuối cùng lên làm vua trị vì khắp thiên hạ.Nhưng tôi không rõ được là làm thế nào mà Võ Tắc Thiên lại có thể chiếm được cả giang san cơ nghiệp của nhà Ðường?
ÐÁP: Chẳng những Võ Tắc Thiên cướp được cơ nghiệp của nhà Ðường và lên làm vua đời thứ tư sau Ðường Cao Tổ,Ðường Thái Tông và Ðường Cao Tông, cầm quyền hơn nửa thế kỷ.
Nguyên người con gái họ Võ thuộc giới bình dân quê quán ở Kinh Châu. Thời Ðường Thái Tông nàng được tuyển vào cung để làm con hầu nhỏ lo việc vặt vĩnh, lúc nàng chưa đến tuổi tròn trăng. Nàng con gái họ Võ vốn tính hiếu học,thông minh. Lảu thông kinh sử, nổi tiếng trong triều ai cũng biết đến cô gái tài ba này. Có điều tuy là phận gái nhưng nàng lại thích ăn vận y phục của nam giới. Lúc bấy giờ, trong cung đình có một con ngựa to lớn khác thường và vô cùng hung dữ, chẳng một ai dám trèo lên lưng cưỡi, mọi người đều gọi nó với cái tên tôn xưng là “sư tử xám”.
Từ ngày nàng vào cung mọi người trong triều đều gọi là Võ Mỵ Nương, thấy vậy bằng xung phong đứng ra nhận lãnh công việc thuần phục con ngựa chứng này với điều kiện làm cho nàng ba roi sắt, một cái vồ sắt và một mũi dao sắt. Thoạt đầu, nàng dùng roi sắt đánh,nó tỏ ra bất khuất, nàng LẠI dùng cái vồ sắt bủa mạnh vào mặt, nhưng ngựa vẫn chòm lên càng dữ dằn hơn. Cuối cùng, nàng quyết dùng đến mũi dao sắt bén lẹm chọc mạnh vào cổ nó, máu tuôn ra lênh láng. Nó rống lên một tiếng hãi hùng rồi từ từ quì hai chân trước xuống tỏ vẻ hàng phục và sẵn sàng để nàng trèo lên lưng cưởi theo lệnh sai khiến của nàng. Ðức Thái Tông phấn khởi truy phong cho nàng chức “Tài Nhân”. Ðến khi Ðường Thái Tông băng hà, Võ Mỵ Nương xin ra tu và học tại chùa sư nữ. Lúc ấy nàng đã được 27 tuổi.
Năm sau, Ðường Cao Tông kế vị , nhân đi vãn chùa, nhìn thấy nàng họ Võ liền ra lệnh mang nàng trở về cung làm cung phi. Ðến năm sau đó Cao Tông phế bỏ đương kim Hoàng hậu họ Vương và lập Võ Mỵ Nương vào ngôi vị này. Lúc bấy giờ nàng vừa lên 32 tuổi.
Vốn là một nhà vua nhu nhược biếng nhác việc triều chính, mọi việc nhà vua đều giao phó cho Tể Tướng Chữ Toại Lương cùng đám quần thần trị nước. Vốn người cần mẫn , hiếu động lại tinh tế mọi việc, nên sau khi được phong làm Hoàng hậu, chỉ ít lâu bà truất bỏ Chữ Toại Lương rồi bức tử sau đo.. Không ngừng tại đây, tiếp đến bà ra tay bức tử lão thần Trương Tôn Vô Kỵ – câu ruột của nhà vua – bằng cách tự sát. Mấy năm sau, Ðường Cao Tông chính thức ủy thác việc triều chính cho Võ Hậu. Khi Võ Hậu hoàn toàn nắm quyền bỉnh trong tay đám quần thần lập tức tôn xưng là Ðế Hậu Nhị Thánh có nghĩa Nhà Vua Thứ Hai. Thời gian sau đó, Ðường Cao Tông định nhường ngôi cho Thái tử Lý Hoằng (người con trường trong bốn anh em của Võ Hậu).
Biết tin này, mặc dù Lý Hoằng là con trai trưởng, nhưng Võ Hậu vẫn tìm cách đầu độc chết. Ðường Cao Tông lại định lập con thứ là Lý Hiền, bà liền phê xuống làm thứ dân rồi đày đi chốn thâm sơn cùng cốc. Sau đó lập Lý Hiển là Thái Tử, định truyền ngôi. Chưa kịp,năm sau Ðường Cao Tông qua đời. Thái Tử Lý Hiển lên ngôi, tức Ðường Trung Tông. Võ Hậu được tôn Hoàng Thái Hậu. Tuy vậy Hoàng Thái Hậu vẫn nắm toàn quyền và lâm triều “Xưng Chế” tức làm thay Vua Trẻ. Lòng tham vọng của Hoàng Thái Hậu không ngừng nghỉ tại đây bà hạ bệ nhà vua đương kim là con trai thứ ba của mình xuống làm Chúa địa phương và lập Lý Ðán là người con trai thứ tư lên ngôi Hoàng Ðế, tức vua Ðường Huệ Tông. Bắt đầu ngay năm này bà xưng Ðế, chỉnh đốn sự nghiệp chính trị của mình, đổi tên Ðông đô Lạc Dương thành Thần Ðô, cải tổ bộ máy quan lại. Năm 690 Võ Hậu giao cho bọn Tăng hồ Pháp Minh lập ra bộ Ðại Vân Kinh gồm 4 tập ghi là Võ Hậu nguyên là Ðức Phật Di Lặc xuống trần làm vua nhà Ðường. Cuối cùng bà đổi quốc hiệu Ðường thành Chu rồi lên ngôi xưng là Tắc Thiên Hoàng Ðế.
Còn tiếp
THINH QUANG

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: