HAI LOẠI MÊ TÍN, LÀNH VÀ ĐỘC

HAI LOẠI MÊ TÍN, LÀNH VÀ ĐỘC

Thời xưa  ở đông và đông nam Á châu thỉnh thoảng xảy ra một cảnh tượng rất kỳ quái. Người ta đang làm việc ngoài sân hoặc ngoài ruộng. Trời đang trong sáng không mây mù, bổng nhiên dần dà trở nên âm u. Người ta nhéo mắt nhìn lên thì thấy một góc của mặt trời đã trở thành đen. Hóa ra là nhật thực. Trong Nho ngữ của Việt tộc chữ thực có nghĩa là ăn; nếu thêm bộ trùng  ở bên phải thì vẫn đọc là thực nhưng có nghĩa là gậm, nhai. Vậy thời ấy hai chữ nhật thực có nghĩa là con rồng đang nhai, đang gậm, đang ăn mặt trời.

Nhanh, nhanh! Chạy vào nhà, lấy hết nồi niêu xoơng chảo  bằng sắt hay đồng ra, tay đánh miệng la hét, đuổi con rồng, không cho nó ăn mặt trời. Khắp làng xã quận hạt ầm ỹ điếc tai long óc; trâu bò rống, chó sủa, mèo gào lại thêm inh ỏi, rồi phá ra chạy nháo nhác, mất vía, chạy trối chết. Khỏi một lúc lâu trời bắt đâu bớt âm u rồi trở lại sáng như thường. Mọi người thở phào vui sướng đuổi được con rồng rồi. Một cụ già nói: tao còn nhớ năm kia nó ngoạm tất cả mặt trời, chúng tao hốt hoảng, phải cố hết sức nó mới chịu nhả ra.

Quả là mê tín. Không có chuyện rồng ăn mặt trời, nhật thực là do mặt trăng che mặt trời, quả đất không trông thấy mặt trời. Thường là che một phần mặt trời suốt thời gian có “nhật thực”. Nhưng cũng có trường hợp phần bị che dần dà lan ra khắp mặt trời, rồi lại dần dà rút hẹp cho đến hết. Trường hợp ấy gọi là nhật thực toàn vẹn.

Vậy tin rồng ăn mặt trời là mê tín. Nhưng không mê tín bằng tin quả đất giẹp và mỏng như cái bánh dầy. Đó là quan niệm của một hội quốc tế với danh xưng Hội Khảo cứu về Đất giẹp, thành lập năm 1800 với mục đích sử dụng công lao tài chánh chỉ để chúng minh quả đất giẹp. Trái lại chuyện rồng ăn mặt trời không gây tổn hại cho ai, chỉ tội nghiệp mấy con súc vật bị một trận hốt hoảng đảo điên nháo nhác. Mặt khác nó giúp bảo tồn những đức tính truyền thống tốt đẹp như tự tin, tự trọng, quyết tâm, tinh thần hợp tác, tinh thần trách nhiệm. Ngược lại cả thế giới, đặc biệt là ở Hoa ky,ụ dân chúng đang bị một bệnh mê tín trầm trọng, một tình trạng bùa mê ru ngủ về nhiều mặt, không phải từ truyền thống, song từ bên ngoài gieo vào.

■ Này nhé, chiến tranh VN xảy ra trước đây nửa thế kỷ mà mãi đến bây giờ đại đa số dân chúng  Mỹ vẫn tin Mỹ đưa quân sang giúp chính phủ Nam VN ngăn chặn cộng sản Bắc VN. Kỳ thực Mỹ đánh ở VN là hoàn toàn do Liên hiệp Quốc sắp xếp. Sắp xếp bằng cách lập SEATO chiếu theo Hiến chương LHQ (cùng một loại tổ chức như NATO). Sau đó với tính cách là thành viên của SEATO Mỹ vào Ai lao giúp kinh tế khí giới để đánh cộng sản. Trong chốc lát cộng sản nuốt Ai lao ngon lành. Tiếp sau Mỹ đổ quân vào Nam VN, mỹ hóa cuộc chiến, xua quân ra trận cho quân chết cách phi lý nực cười. Quân lực VN Cộng hòa chỉ được giữ vai phụ; tổng thống không đồng ý thì dứt khoát hất tổng thống đi. Sau khi 59 nghìn quân Mỹ và vô số quân VN Cộng hòa tử trận Henry Kissinger hội kín với đại diện bên địch. Hai bên cấu kết với nhau thảo một bản hòa ước man trá. Năm 1973 hai bên ký, rồi gửi đi cho tổng thống Nam VN ký. Trong bản thỏa ước HK cam đoan ba điều: trả hết tù binh cộng sản; rút hết quân ra khỏi VN; chấm dứt việc cung cấp khí giới và kinh tế cho Nam VN. Bên cộng sản cũng cam đoan ba điều: trả hết tù binh Mỹ; không đem thêm quân vào Nam VN; không đánh chiếm lãnh thổ Nam VN. Mỹ tôn trọng cả ba điều; bên cộng sản không tôn trọng điều nào cả; gìữ lại khoảng một nghìn tù binh Mỹ; kéo thêm quân vào Nam VN và ào ạt tấn công Nam VN; Mỹ chỉ đứng nhìn, không giúp bảo vệ Nam VN như đã cam đoan.

ế Đấy không phải là lần đầu tiên Mỹ giúp bành trướng chủ nghĩa cộng sản. Chỉ 5 năm sau khi thành lập, tức là năm 1950, Liên hiệp Quốc phái HK đi đánh cộng sản Bắc Hàn dưới là cờ LHQ khi Bắc Hàn xâm lăng Nam Hàn. Bắc Hàn được NX huấn luyện và vũ trang trước một năm và được Trung cộng yểm trợ trong cuộc xâm lăng. Tướng HK là MacArthur bị cách chức vì đánh quân Trung cộng hăng quá. Sau khi mất khoảng 50 nghìn quân, Mỹ rút về với danh nghĩa “đình chiến” thay vì “đầu hàng”.

■ Cuối thập niên 50 CIA Mỹ huấn luyện chừng 1500 người tỵ nạn cộng sản Cuba để cho về nước đổ bộ ở Bay of Pigs. Mỹ cung cấp thứ súng cũ và nhiều loại đạn không hợp với súng. Quân của Castro biết trướùc chực sẵn; trong bắn ra mà ngoài không bắn vào vì đạn và súng không hợp nhau; bên địch tóm gọn cả toán đổ bộ.

■ Năm 1961 bộ Ngoại giao của Tổng thống Kennedy đệ trình Tổng hội Đồng liên Hiệp quốc một bản đề nghị gọi là “Khử trừ Chiến tranh: chương trình HK về vấn đề giải giới tổng quát và toàn vẹn”. Bản đề nghị nói rõ 4 mục tiêu sau đây: 1. Giải tán mọi quân lực quốc gia và cấm tái lập các quân lực ấy dưới bất cứ hình thức nào chỉ ,trừ những hình thức cần cho việc duy trì trật tự nội bộ và hình thức đóng góp cho lực lượng hòa bình của LHQ;  2. Trong kho vũ khí quốc gia loại bỏ tất cả vũ khí, kể cả vũ khí đại phá và phương tiện chuyển đạt, chỉ trừ những thứ cần cho lực lượng hòa bình của LHQ, hay cho việc duy trì trật tự nội địa;  3. Thiết lập và sử dụng hữu hiệu một cơ quan giải giới quốc tế, trực thuộc  LHQ, để bảo đảm cho mọi đòi hỏi của việc giải giới;  4. Không quốc gia nào sẽ có đủ võ lực để thách thức lực lượng hòa bình của LHQ.

Văn từ của bản đề nghị rất rõ rệt về những điểm chính. Thêm nữa Tổng thống Kennedy và bộ Ngoại giao giải thích thêm và đặt nặng sự cần thiết xóa bỏ quan niệm quốc gia và quan niệm chủ quyền quốc gia. Đồng thời Quốc hội HK thông qua một đạo luật cho phép tổng thống thi hành mọi điều khoản có trong bản đề nghị không cần qua Quốc hội. Thêm nữa cơ quan Kiểm tra Vũ khí và Giải giới được thành lập, có quyền đưa HK gia nhập thỏa ước nào tùy ý mình.

ế Năm 1963 HK và NX ký một hiệp ước gọi là Cấm thử Nghiệm vũ Khí hạt Nhân, có sự phê chuẩn của Thượng viện. Trong hiệp ước có câu “cấp tốc hoàn thàh một thỏa ước giải giới tổng quát và toàn vẹn dưới sự kiểm tra quốc tế và nghiêm ngặt  theo đúng các mục tiêu của LHQ”. Một hiệp ước có sư phê chuẩn là luật pháp tối cao của HK. Vậy câu văn trích ra đây có nghĩa là luật tối cao của HK, buộc HK phải tuân theo các mục tiêu giải giới của LHQ. Như thế mặt pháp lý đã sẵn sàng cho LHQ thực hành bản bản đề nghị của HK. Tuy nhiên họ cho làm như thế là quá hấp tấp. Bởi vậy họ đành ngưng lại để tiến hành dầ dà về sau.

■ Cuối năm 1962 Kennedy được tình báo cho biết NX đặt hỏa tiễn ở Cuba. Trong một cuộc họp nhân viên của CIA và của Hội đồng Ngoại giao cho xem ảnh. Về sau các báo đăng một ảnh, nói đó là chỗ đặt hỏa tiễn, có những hỏa tiễn đang đứng trên bệ. Nhưng cái mà họ gọi là hỏa tiễn chỉ to bằụng một cái chấm bút chì.

Thế rồi Kenndy lên truyền hình nói với công chúng rằng Cuba có hỏa tiễn sẵn sàng bắn sang HK. Đồng thời ông gọi Khrushchev đòi phải rút hỏa tiễn ra. Câu đáp là NX sẽ rút nếu có sự chứng giám của LHQ. Nhưng sự thực không đơn giản như thế. Trong cuộc thương lượng điều kiện của HK là nếu NX rút khỏi Cuba, HK sẽ rút khỏi những chỗ gần NX. Sau khi LHQ chứng giám xí xóa, một số tàu của NX rời Cuba; tàu HK đi theo gần chỉ thấy những tấm vải nhựa phủ trên một vật gì đó; không có người Hoa kỳ nào lên tàu NX cả. Kết luận là HK không có chứng NX có hay không có hỏa tiễn trên tàu, cũng không có bằng chứng NX có hay không có hỏa tiễn ở Cuba. Còn HK thì công khai rút hỏa tiễn của mình khỏi Ý và Tơky.

ế Ở Nicaragua năm 1974 ông Anastasio Somoza lên tổng thống. Ông đã tốt nghiệp trường West Point ở Hoa kỳ và rất ngưỡng mộ chính thể của HK. Dưới quyền hành chánh của ông xứ nầy nhanh chóng được hưởng tự do thịnh vượng. Vậy mà chính phủ HK tích cực giúp tập đoàn Sandinista. Đấy là một tập đoàn được huấn luyện ở Cuba với mục đích trở về cộng sản hóa các nước Trung Mỹ bằng vũ khí do NX cung cấp. Somoza bị lật đổ năm 1979 và bị giết năm 1980 trên đường thoát thân, tức là cùng một số phận như Tổng thống Ngô đình Diệm.

■ Sau khi Bỉ rút khỏi Congo chính phủ trung ương ở đó lọt vào tay cộng sản. Nhà cầm quyền ở tỉnh Katanga là Moise Tshombe tuyên bố ly khai và độc lập. Liên hiệp Quốc can thiệp bằng quân sự, mộ quân ở các nước cộng sản, khí giới, tàu bay và phương tiện di chuyển do HK cung cấp. Quân của LHQ kéo đến thủ đô của Katanga, bắn phá nhà thương, nhà trường, nhà thờ, nhà bưu điện, xe hồng thập tự, bắn vào tư gia, bắn bất cứ người hay vật gì cử động ngoài đường. Tshombe còn tranh đấu chính trị một thời gian; năm 1967 ông phải chạy thoát thân; dọc đường bị bắt cóc để nộp cho chính phủ Algiers và ở đó cho đến hết đời.

Đây ta còn có thể viện dẫn nhiều sự kiện trong thế chiến I và thế chiến II, nhưng các sự kiện trên đây cũng đủ để chứng minh rằng LHQ giữ vai quản lý, điều động việc cải biến toàn thế giới; đồng thời phương tiện cần cho vai trò ấy là các chính phủ và tài nguyên của các quốc gia, đặc biệt là Hoa kỳ. Điều rất kỳ dị là quần chúng không ý thức về sự sắp xếp ấy, vẫn đinh ninh chính phủ của họ những người thật thà đảm đang, những người đã được dân bầu lên để phục vụ quốc gia và quốc dân theo quy tắc của Hiến pháp.

ế Sự tin tưởng ấy càng sâu đậm về kinh tế tài chánh là phạm vi có nhiều thứ hạn chế khắt khe trong đời sống vật chất. Năm 1929 HK trải qua một cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng, vì thị trường chứng khoán bị cướp đoạt; người ta gọi đó là economic depression, kinh tế suy sụp; tình trạng kinh tế bây giờ nghiêm trọng hơn thế, nhưng người ta gọi là recession, lùi bước, nhẹ hơn; đang lúc đó nạn thất nghiệp lan tràn, người dân mất việc mất nhà, giá cả mọi thứ tăng vút, thiếu xăng để đi làm hoặc đi tìm việc.

Về tài chánh HK có vàng lưu trữ ở Fort Knox, nhiều gần bằng tổng số vàng của toàn thế giới. Vàng ấy đã biến nhẹm từ lâu. Năm 1910 các chủ nhà băng bự có cuộc họp bí mật ở đảo Jekyll thuộc tiểu bang Georgia. Họ dự trù vơi nhau đó phải là một cuộc họp tối mật, không tiết lộ mục đích cho ai, suốt chuyến đi chỉ dùng tên gọi, không bao giờ dùng tên họ, không đến chỗ họp một lúc với nhau. Họ thảo  văn kiện thành lập một ngân hàng trung ương với danh xưng là Federal Reserve (Dự trữ Liên bang). Một trong họ là nghị sĩ Nelson Aldrich vận động mạnh. Đến năm 1913 Thượng viện thông qua và Tổng thống Woodrow Wilson ký lập tức. Từ đó DTLB chi phối trọn vẹn. Là ngân hàng trung ương, DTLB có quyền phát hành tiền giả mạo bằng bạc giấy và cho lưu hành trong thị trường. Bao giờ chính phủ cần tiền thì vay nợ DTLB. Số tiền họ trao cho chính phủ chỉ là những con số trên màn điện toán, nhưng nảy sinh lời hàng năm, dân HK phải trả. Hiện nay số nợ HK đang mắc DTLB đã lên đến 14 trỉ (trillion). Ngoài ra HK cũng mắc Trung cộng chừng nửa trỉ, vì bấy lâu HK mua nhiều hàng TC hơn là bán hàng cho TC.

Về lãnh thổ HK cũng mất mát rất nhiều. Năm 1902 HK mua của Panama một giải đất từ Đại tây Dương sang Thái bình Dương để đào kênh. HK phải trả 70 triệu mk. Phí tổn đào kênh và xây cất các trạm kiểm soát và bảo trì  là 310 triệu mk. Đến năm 1977 HK trả lại cho Panama toàn vẹn hệ thống kênh, kèm theo món quà 400 triệu mk; Panama cần tất cả đó vì đang mắc nợ các nhà băng rất nhiều; âu cũng là một cách bắt HK trả nợ của Panama.

Alaska chưa mất hẳn nhưng chính phủ HK cấm khai thác dầu và hơi ở Alaska là kho chứa dầu và hơi đủ cho HK tiêu thụ một thế kỷ nữa. Kết quả là HK phải mua từ nước ngoài, ảnh huởng không ít về kinh tế tài chánh.

HK đã ký hiệp ước NAFTA, North American Free Trade Area (vùng mậu dịch tự do bắc Mỹ). Đó là bước đầu tiên để dần dà thêm tính cách chính trị, y như vùng Liên Âu bây giờ. Nhân danh mậu dịch tự do HK phải lập một hệ thống siêu xa lộ, rộng một phần tư dặm, chạy từ Mexico đến Canada, xuyên qua tất thảy 48 tiểu bang lục địa HK, ghé qua các thành phố lớn; phần hệ thống ở Texas đã hoàn tất. Phí tổn cho toàn quốc sẽ do chính phủ liên và tiểu bang gánh chịu. Điều hệ trọng là một phần lãnh thổ của HK không thực sự là của HK nữa. Tự do mậu dịch trở thành tự do nhập cư bất hợp pháp và tự do buôn ma túy khắp cả nước Mỹ.

Trong những năm vừa qua LHQ vận động mạnh để có một đạo luật gọi là Law of the Sea, viện cớ là bảo vệ môi sinh, sinh mục đích chính thực là để làm sở hữu chủ mọi khoáng vật và sinh vật dưới đáy biển, trong nước biển và trên mặt biển. Hãng nào hay quốc gia nào muốn khai thác mỏ dầu mỏ hơi hoặc tôm cá phải nộp đơn ở LHQ và chịu điều kiện về giá cả.

■ Đó chỉ là chuyện chiếm đoạt tài nguyên ở biển. Còn có chuyện chiếm đoạt toàn địa cầu bằng cách hăm dọa. Chuyện rằng địa cầu đang bị hâm nóng (global warming), nhiệt độ đang tăng lên dần dà; nếu không phòng ngừa thì sẽ đến một lúc địa cầu sẽ đỏ rực lên như cục than đang cháy. Một nhóm tự xưng là khoa học gia thân với LHQ khẳng quyết như thế. Trong đó có cựu phó tổng thống Al Gore. Nay ông là tông đồ hăng say giảng về hâm nóng toàn cầu và đã giật được giải Nobel. Họ cũng cặn kẽ giải thích lý do là hơi CO2 từ các  xưởng máy và các nhà ươm cây bốc lên thượng tầng bầu khí, hấp thụ ánh sáng cực tím của mặt trời và chuyển nhiệt lực cho bầu khí. Nhiều khoa học gia phì cười. Đó là những chuyên gia lão luyện, thường xuyên đo mật độ của hơi CO2 và nhiệt độ của bầu khí thuộc nhiều tầng lớp của bầu khí ở nhiều trạm rải rác khắp thế giới.

ế Đấy lại là những chuện nói láo để chiếm thêm quyền làm chủ thế giới về mọi mặt. Họ thường xuyên ru ngủ, tra thuốc mê để quần chúng thấy nhiều điềm dữ trước mắt mà không ý thức sự xoay vần của thời cuộc. Lãnh thổ đã mất khá nhiều; tài mguyên coi như mất sạch; về tài chánh đã mất hết vàng, hết đồng mỹ kim, chỉ mua bán bằng đồng mỹ giấy; quân lực và chiến cụ đang bị LHQ sử dụng để mở mang bờ cõi của “trật tự mới”. Nợ của quốc gia HK hiện giờ là 14 trỉ và còn tăng nhanh, HK sẽ không bao giờ thanh toán được. Đến một lúc chủ nợ đòi mà con nợ không thể trả thì chủ nợ tịch thu tài sản. Trường hợp nầy tài sản là cả nước HK; chủ nợ sẽ tịch thu nước HK để làm sở hữu chủ nước HK.

■ Vậy phải cấp tốc báo động dân chúng. Một con rồng to bự, trăm hình nghìn dạng, đang gậm, đang nhai, đang ăn nước HK. Phải cấp tốc đánh thức dân chúng, để mọi người đem hết nồi niêu xoơng chảo ra, tức là đem truyền thanh, truyền hình, sách báo, cỡ to cỡ nhỏ, và đừng quên lá phiếu, đem ra làm rùm beng, bắt buộc giới chính trị phải trung thành với quốc gia và Hiến pháp thay vì làm tua vòi cấu xé của con yêu tinh. Mong lắm thay!   ế

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: